gb

TENSEGRITY

logo04
KUNST
links films definities

Definities van Tensegrity

Zeer algemene definitie van prof. Motro uit 2003:

Systems in stable self-equilibrated state comprising a discontinuous set of compressed components inside a continuum of tensioned components.

Definitie van Anthony Pugh o.a. gehanteerd door constructeur Jan Marcus:

A tensegrity system is established when a set of discontinuous compressive components interacts with with a set of continuous tensile components to define a stable volume in space.

De definitie Buckminster Fuller, de man die ook het woord Tensegrity zelf heeft bedacht:

An assemblage of tension and compression components arranged in a discontinuous compression system.

Een andere definitie van Buckminster Fuller:

Islands of compression in a sea of tension.

A. Hanaor's definitie is meer een voorstellende beschrijving, waarbij het lijkt dat de tensegrity per se uit stokjes (of balken) moet bestaan:

Internally prestressed, free-standing pin-joined networks, in which the cables or tendons are tensioned against a system of bars or struts.

In een werk van Chris Heunen en Dick van Leijenhorst zag ik de volgende omschrijving:

De touwtjes houden tegelijkertijd het hele bouwsel bijeen maar de houtjes uit elkaar.

In de definitie van Miura en Pellegrino wordt Jan Marcus bediend met de nadruk die gelegd wordt op het feit dat alle touwtjes onder spanning moeten staan:

A tensegrity structure is any structure realised from cables and struts, to which a state of prestress is imposed that imparts tension to all cables.

Mijn eigen definitie die snel inzicht zou moeten geven in wat je bij een tensegrity moet verwachten:

Een tensegrity is een bouwwerk van houtjes en touwtjes waarbij de houtjes elkaar nergens raken.

De definitie van Bob Burkhardt is door hem bedacht omdat vorige definities weliswaar iets aantrekkelijks hadden, maar (in zijn ogen) geen enkele volledig de lading dekte.
Burkhardt kiest voor een zeer algemene omschrijving waarbij bijvoorbeeld ook een fietswiel binnen zijn definitie van een tensegrity valt. Iets waar Kenneth Snelson bijvoorbeeld anders over dacht. Toen hem gevraagd werd of dat een tensegrity was, zei hij: "Nee, da's een fietswiel". Het is wel bijzonder om te zien hoe men worstelt een fatsoenlijke definitie te vinden. Eentje waar ieder het over eens is, lijkt haast onmogelijk.

A tensegrity is a pattern integrity which has purely-tensile portions which are essential to its integrity.
A "pattern integrity" is a description of a system whose instances maintain a stable pattern in space and time in a variety of situations.
"purely-tensile portions" means portions which are at least sometimes in tension and are not required to sustain non-tensile loads.
"essential to its integrity" means that in general the instances of a pattern integrity are not able to maintain their stable patterns without the presence of certain purely-tensile portions.

Phil Earnhardt bestudeert het menselijk lichaam vanuit een tensegrity idee, alsof het skelet en de spieren samen een tensegrity vormen. Bij tensegrities gaat het altijd om het samendrukken (compression) en spanning (tension). Geïnspireerd door een uitspraak van professor John Wheeler "Time is nature's way to keep everything from happening at once." heeft deze Phil twee definities voor compression en tension bedacht.

Compression is nature's way to keep everything from happening at the same place.

Tension is nature's way to keep everything happening closely enough.

Wang Bin-Bing heeft niet een nette definitie gemaakt maar stelt dat een tensegrity de volgende kenmerken heeft:

It is composed of compression and tension elements.
The struts (compression elements) are discontinuous while the cables (tension elements) are continuous.
The structure is rigidified by self-stressing.
The structure is self-supporting.

Valentín Gómez Jáuregui heeft voor het behalen van zijn Masters in architectuur een boek geschreven over tensegrities. Direct in zijn introductie meldt hij dat vele constructies onterecht tensegrities genoemd worden. Hij zegt met zijn definitie te proberen een zo eenvoudig mogelijke definitie te geven.

Tensegrity is a structural principle based on the use of isolated components in compression inside a net of continuous tension, in such a way that the compressed members (usually bars or struts) do not touch each other and the prestressed tensioned members (usually cables or tendons) delineate the system spatially.

Marcelo Pars